ఛాతీ నొప్పి

June 1, 2011

ఛాతీ నొప్పి, ఆయాసం

మనం ఒక్కొక్కసారి ఛాతీలో నొప్పిని, ఆయాసాన్ని అనుభవిస్తుంటాం. ఇవి గుండె, ఆహారనాళాలకు సంబంధించిన వ్యాధుల వలన మాత్రమే కాక, ఛాతీ భాగంలో ఉండే ఊపిరితిత్తుల వల్ల కూడా కలుగవచ్చు. స్థూలకాయులలోనూ, 40 సంవత్సరాలు పైబడిన వారిలోనూ, […]